Rural activ

Nr.Crt.

 Data document

Nume document

Limbă document

Dimensiune document

Descărcare

1 31.08.2018  Ghidul solicitantului masura M1-2A - RURAL ACTIV RO 329 KB

Descarca

2 31.08.2018  Anexa 22 - Procedura de evaluare si selectie - august 2018 RO 328 KB

Descarca

3

31.08.2018  Anexa 1 - Cererea de finantare M1-2A - RURAL ACTIV

RO

357 KB

Descarca

4

31.08.2018

 Anexa 2 - Planul de afaceri

RO

427 KB

Descarca

5 31.08.2018  Anexa 3 - Fisa masurii - RURAL ACTIV RO 118 KB

Descarca

6 31.08.2018  Anexa 4- Coeficienti Productie Standard 2013 aplicabil de la 01 ian 2018 RO 67 KB 

Descarca

7 31.08.2018  Anexa 5-Declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate RO 96 KB

Descarca

8 31.08.2018  Anexa 6 - Areale STP RO 2147 KB

Descarca

9 31.08.2018  Anexa 7 - Ordin nr.397-2003 RO 1154 KB

Descarca

10 31.08.2018  Anexa 8 - Ordin 247-2012 RO 160 KB

Descarca

11 31.08.2018  Anexa 9 - Codul bunelor practici agricole RO 1684 KB

Descarca

12 31.08.2018  Anexa 10 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 20 aprilie RO 73 KB

Descarca

13 31.08.2018  Anexa 11 - Metodologie-Studiu potential agricol site-2017 RO 55 KB

Descarca

14 31.08.2018  Anexa 11.1 - Potential productie vegetala RO 2289 KB

Descarca

15 31.08.2018  Anexa 11.2 - Potential productie zootehnica RO 1003 KB

Descarca

16 31.08.2018  Anexa 12 - Declaratia solicitantului privind indeplinirea criteriilor de selectie RO 73 KB 

Descarca

17 31.08.2018  Anexa 13 - Model declaratie propria raspundere raportare plati-catre GAL RO  38 KB

Descarca

18 31.08.2018  Anexa 14 - Instructiuni evitare conditii artif RO 101  KB

Descarca

19 31.08.2018  Anexa 15 - Lista UAT din zonele normale RO 1673 KB 

Descarca

20 31.08.2018  Anexa 16 - Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative RO 629 KB 

Descarca

21 31.08.2018  Anexa 17 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica RO  143 KB

Descarca

22 31.08.2018  Anexa 18 - Fisa de verificare a conformitatii proiectului RO 192 KB 

Descarca

23 31.08.2018  Anexa 19 - Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului RO 269 KB 

Descarca

24 31.08.2018  Anexa 20 - Fisa de verificare a criteriilor de selectie RO  204 KB

Descarca

25 31.08.2018  Anexa 21 - Fisa de verificare pe teren RO  178 KB

Descarca