Rural activ

Nr.Crt.

 Data document

Nume document

Limbă document

Descărcare

1 02.07.2021  Ghidul solicitantului masura M1_2A RO

DESCARCA

2 02.07.2021  Anexa 1 - Cererea de finantare M1_2A RO

DESCARCA

3

02.07.2021  Anexa 2 - Planul de afaceri

RO

DESCARCA

4

02.07.2021  Anexa 3 - Fisa masurii

RO

DESCARCA

5 02.07.2021  Anexa 4 - Coeficienti Productie Standard 2013 aplicabil de la 01 ianuarie 2018 RO

DESCARCA

6 02.07.2021  Anexa 5 - Declaratia pe propria raspundere privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate RO

DESCARCA

7 02.07.2021  Anexa 6 - Areale STP RO

DESCARCA

8 02.07.2021  Anexa 7 - Ordin nr. 397/2003 RO

DESCARCA

9 02.07.2021  Anexa 8 - Ordin nr. 247/2012 RO

DESCARCA

10 02.07.2021  Anexa 9 - Codul bunelor practici agricole RO

DESCARCA

11 02.07.2021  Anexa 10 - Calculator Cod Bune Practici Agricole 20 aprilie RO

DESCARCA

12 02.07.2021  Anexa 11 - Metodologie Studiu potential agricol site-2017 RO

DESCARCA

13 02.07.2021 Anexa 11.1 - Potential productie vegetala RO

DESCARCA

14 02.07.2021  Anexa 11.2 - Potential productie zootehnica RO

DESCARCA

15 02.07.2021  Anexa 12 - Declaratia solicitantului privind indeplinirea criteriilor de selectie RO

DESCARCA

16 02.07.2021  Anexa 13 - Model declaratie propria raspundere raportare plati catre GAL RO

DESCARCA

17 02.07.2021  Anexa 14 - Instructiuni evitare conditii artif RO

DESCARCA

18 02.07.2021  Anexa 15 - Lista UAT din zonele normale RO

DESCARCA

19 02.07.2021  Anexa 16 - Lista UAT din zonele cu constrangeri semnificative RO

DESCARCA

20 02.07.2021  Anexa 17 - Declaratie incadrare in categoria de micro intreprindere si intreprindere mica RO

DESCARCA

21 02.07.2021  Anexa 18 - Fisa de verificare a conformitatii proiectului RO

DESCARCA

22 02.07.2021  Anexa 19 - Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului RO

DESCARCA

23 02.07.2021  Anexa 20 - Fisa de verificare a criteriilor de selectie RO

DESCARCA

24 02.07.2021  Anexa 21 - Fisa de verificare pe teren RO

DESCARCA

25 02.07.2021  Anexa 22 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti RO

DESCARCA

26 02.07.2021   Anexa 23 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti  RO

DESCARCA

 

Rural Activ Sesiunea 2018    Rural Activ Sesiunea 2020