Rural business

Nr.Crt.

Data document

Nume document

Limbă document

Dimensiune document

Descărcare

1 14.11.2019  Ghidul solicitantului masura M2_6A RO 342 KB

Descarca

2 14.11.2019  ANEXA 1 CEREREA DE FINANTARE RO 302 KB

Descarca

3

14.11.2019

 Anexa 2 Model Plan de Afaceri M2_6A

RO

244 KB

Descarca

4

14.11.2019

 Anexa 3 FISA MASURII

RO

121 KB

Descarca

5 14.11.2019  Anexa 4 Lista codurilor CAEN eligibile M2_6A RO 726 KB

Descarca

6 14.11.2019  Anexa 5 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor RO 156 KB 

Descarca

7 14.11.2019  Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica RO 143 KB

Descarca

8 14.11.2019  Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de_cumul (minimis) RO 95 KB

Descarca

9 14.11.2019  Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate RO 96 KB

Descarca

10 14.11.2019  Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M_02 RO 41 KB

Descarca

11 14.11.2019  Anexa 7 Declaratie membru RO 44 KB

Descarca

12 14.11.2019  Anexa 8 Model declaratie propria raspundere raportare plati catre GAL RO 31 KB

Descarca

13 14.11.2019  Anexa 9 Declaratia solicitantului privind indeplinirea criteriilor de selectie RO 86 KB

Descarca

14 14.11.2019  Anexa 10 Instructiuni evitare conditii artificiale RO 116 KB

Descarca

15 14.11.2019  Anexa 11 Fisa de verificare a conformitatii proiectului RO 297 KB

Descarca

16 14.11.2019  Anexa 12 Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului RO 274 KB

Descarca

17 14.11.2019  Anexa 13 Fisa de verificare pe teren M2_6A RO 282 KB

Descarca

18 14.11.2019  Anexa 14 Fisa de verificare a criteriilor de selectie RO 334 KB

Descarca

19 14.11.2019  Anexa 15 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti RO 327 KB 

Descarca

20  14.11.2019  Anexa 15 PROCEDURĂ DE EVALUARE ŞI SELECŢIE - noiembrie 2019  RO  329 KB

Descarca

 

Arhiva - Aprilie 2018 Arhiva - Octombrie 2019