Rural business

Nr.Crt.

Data document

Nume document

Descărcare

1 29.05.2023   Ghidul solicitantului masura M2_6A

DESCARCA

2 29.05.2023  ANEXA 1 CEREREA DE FINANTARE

DESCARCA

3

29.05.2023

 Anexa 2 Model Plan de Afaceri M2_6A

DESCARCA

4

29.05.2023

 Anexa 3 Fisa masurii

DESCARCA

5 29.05.2023  Anexa 4_Lista codurilor CAEN eligibile M2_6A

DESCARCA

6 29.05.2023  Anexa 5 Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

DESCARCA

7 29.05.2023  Anexa 6.1 Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

DESCARCA

8 29.05.2023  Anexa 6.2 Declaratie privind respectarea regulii de cumul minimis 

DESCARCA

9 29.05.2023  Anexa 6.3 Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate

DESCARCA

10 29.05.2023  Anexa 6.4 Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M_02

DESCARCA

11 29.05.2023  Anexa 7 Declaratie membru

DESCARCA

12 29.05.2023  Anexa 8 Model declaratie propria raspundere raportare plati catre GAL

DESCARCA

13 29.05.2023  Anexa 9 Declaratia solicitantului privind indeplinirea criteriilor de selectie

DESCARCA

14 29.05.2023  Anexa 10 Instructiuni evitare conditii artificiale

DESCARCA

15 29.05.2023  Anexa 11 Fisa de verificare a conformitatii proiectului

DESCARCA

16 29.05.2023  Anexa 12 Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului

DESCARCA

17 29.05.2023  Anexa 13 Fisa de verificare pe teren M2_6A 

DESCARCA

18 29.05.2023  Anexa 14 Fisa de verificare a criteriilor de selectie

DESCARCA

19 29.05.2023  Anexa 15 Declaratie privind_prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti

DESCARCA

20  29.05.2023  Anexa 16 Declaratie informare perioada de executie

DESCARCA

 

Arhiva - Aprilie 2018 Arhiva - Octombrie 2019 Arhiva - Noiembrie 2019