Finantari- Ghidul solicitantului- Masura 6 RURAL INVEST

 

 Rural invest

Nr.Crt.

 Data document

Nume document

Limbă document

Descărcare

1 13.03.2023  Ghidul Solicitantului M6.2A RO

DESCARCA

2 13.03.2023  Anexa 1 - Cererea de finantare M6 RO

DESCARCA

3 13.03.2023  Anexa 2 - Studiu de fezabilitate conform hg907-2016 RO

DESCARCA

4 13.03.2023  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa-b RO

DESCARCA

5 13.03.2023  Anexa 2.2 - Studiu de fezabilitate anexa-c RO

DESCARCA

6 13.03.2023  Anexa 3 - Coeficienti Productie Standard 2013 (aplicabil_de_la_01_ianuarie_2018) RO

DESCARCA

7 13.03.2023  Anexa 4 - Calculator capacitate de stocare pentru gunoi de grajd Program de Actiuni RO

DESCARCA

8 13.03.2023  Anexa 5 - Codul de bune practici RO

DESCARCA

9 13.03.2023  Anexa 6 - Zone Vulnerabile la N RO

DESCARCA

10 13.03.2023  Anexa 7 - Clarificari privind c RO

DESCARCA

11 13.03.2023  Anexa 8 - ANEXA I la Tratatul d RO

DESCARCA

12 13.03.2023  Anexa 9 - Listele UAT RO

DESCARCA

13 13.03.2023  Anexa 10 - Declaratie pe propria  RO

DESCARCA

14 13.03.2023  Anexa 11 - Declaratie pe propria  RO

DESCARCA

15 13.03.2023  Anexa 12 - Angajament pe propria  RO

DESCARCA

16 13.03.2023  Anexa 13 - Declaratie pe propria  RO

DESCARCA

17 13.03.2023  Anexa 14 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal RO

DESCARCA

18 13.03.2023  Anexa 15 - Instructiuni evitare RO

DESCARCA

19 13.03.2023  Anexa 16 - Acte normative utile RO

DESCARCA

20 13.03.2023  Anexa 17 - FISA MASURII RO

DESCARCA

21 13.03.2023  Anexa 18 - Fisa de evaluare conformitate  RO

DESCARCA

22 13.03.2023  Anexa 19 - Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului RO

DESCARCA

23 13.03.2023  Anexa 20 - Fisa de evaluare criterii de selectie RO

DESCARCA