Strategia de dezvoltare locala

Data

Nume document

Descărcare

12.12.2022  Anexa 1 v12 LNS

DESCARCA

12.12.2022  Anexa 4 La Noi in Sat final

DESCARCA

12.12.2022  Nota aprobare nr. 201718

DESCARCA

12.12.2022  SDL LNS V07 - modificare octombrie 2022

DESCARCA

02.03.2021  Anexa 1 v09

DESCARCA

02.03.2021  Anexa 4 Planul de finantare ianuarie 2021

DESCARCA

02.03.2021  Nota aprobare nr. 221049

DESCARCA

02.03.2021  SDL LNS V06 - modificare ianuarie 2021

DESCARCA

2019  Anexa 1 - august 2019

Descarca

2019  Nota aprobare SDL V5

Descarca

2019  SDL - LNS - V05 - modificare august

Descarca

2019  Anexa 4 - Planul de finantare august 2019

Descarca

2018  Nota aprobare complexa 1 2018

Descarca

2018  Anexa 1 v04

Descarca

2018  SDL LNS V04 Modificare Decembrie 2018

Descarca

2018  Nota aprobare Modificare SDL Decembrie 2018

Descarca

2017  Anexa 8 revizuita - organigrama si fise de post

Descarca

2017  Anexa 1 v04

Descarca

2017  SDL LNS V03

Descarca

2017  ANEXA 1 - pag. 62-81

Descarca

2017  ANEXA 2 - pag.82-131

Descarca

2017  ANEXA 3 - pag.132-135

Descarca

2017  ANEXA 4 - pag.136-137

Descarca

2017  ANEXA 5 - pag.138-139

Descarca

2017  ANEXA 8 - pag.526-535

Descarca

2017

Strategia de Dezvoltare Locala

Descarca

2017 Planul de finantare

Descarca

2017 Planul de finantare totalizator

Descarca

2017 Strategia de dezvoltare locala V01

Descarca

2017 Adresa MADR

Descarca

2017 Anexa 1 - Modificare SDL 217

Descarca

2017 F6 - Nota 233.712 din 20.12.2017

Descarca

2017 SDL LNS V02 modificare 2017

Descarca