Rural business

Nr.Crt.

Tip document

Nume document

Limbă document

Dimensiune document

Durată descărcare

Descărcare

1 iconpdf  Ghidul solicitantului masura M2-6A RO 334 KB  2mn / <1mn

Descarca

2 iconpdf  Anexa 1 - Cererea de finantare RO 291 KB  2mn / <1mn

Descarca

3

iconpdf

 Anexa 2 - Model Plan de Afaceri M2-6A

RO

243 KB

2mn / <1mn

Descarca

4

iconpdf

 Anexa 3 - Fisa masurii Rural Bussines

RO

121 KB

2mn / <1mn

Descarca

5 iconpdf  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M2-6A RO 715 KB 2mn / <1mn

Descarca

6 iconpdf  Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor RO 149 KB  2mn / <1mn

Descarca

7 iconpdf  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere
si intreprindere mica
RO 143 KB 2mn / <1mn

Descarca

8 iconpdf  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis) RO 95 KB 2mn / <1mn

Descarca

9 iconpdf  Anexa 6.3 - Declaratia cu privire la neincadrarea in firme in dificultate RO 96 KB 2mn / <1mn

Descarca

10 iconpdf  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de
consiliere pe M-02
RO 41 KB 2mn / <1mn

Descarca

11 iconpdf  Anexa 7 - Declaratie membru RO 44 KB 2mn / <1mn

Descarca

12 iconpdf  Anexa 8 - Model declaratie propria raspundere raportare plati catre GAL RO 31 KB 2mn / <1mn

Descarca

13 iconpdf  Anexa 9 - Declaratia solicitantului privind indeplinirea criteriilor de selectie RO 86 KB 2mn / <1mn

Descarca

14 iconpdf  Anexa 10 - Instructiuni evitare conditii artificiale RO 116 KB 2mn / <1mn

Descarca

15 iconpdf  Anexa 11 - Fisa de verificare a conformitatii proiectului RO 297 KB 2mn / <1mn

Descarca

16 iconpdf  Anexa 12 - Fisa de verificare a eligibilitatii proiectului RO 274 KB 2mn / <1mn

Descarca

17 iconpdf  ANEXA 13 - Fisa de verificare pe teren M2-6A RO 282 KB 2mn / <1mn

Descarca

18 iconpdf  Anexa 14 - Fisa de verificare a criteriilor de selectie RO 334 KB 2mn / <1mn

Descarca

19 iconpdf  Anexa 15 - Procedura de evaluare si selectie RO 327 KB  2mn / <1mn

Descarca